Polityka prywatności FENIX składa się z 3 części:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Klauzula informacyjna – dane osobowe
 3. Polityka cookies

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem strony internetowej (dalej jako: Strona) jest Magdalena Kaczanowska-Tarka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FENIX Magdalena Kaczanowska-Tarka, ul. Kaszubska 3, lok. U7, 70-403 Szczecin, NIP: 8511991533, REGON: 810939180, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: fenix.gry@gmail.com, tel. +48 792500244
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką Prywatności, możesz wysłać wiadomość na adres fenix.gry@gmail.com lub wystosować pismo na adres siedziby firmy.

Klauzula informacyjna – dane osobowe

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Magdalena Kaczanowska-Tarka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FENIX Magdalena Kaczanowska-Tarka, ul. Kaszubska 3, lok. U7, 70-403 Szczecin, NIP: 8511991533, REGON: 810939180, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej FENIX.

Dane kontaktowe FENIX: fenix.gry@gmail.com, tel. +48 792500244

Czyje dane przetwarza FENIX?

FENIX przetwarza dane osobowe:

 1. osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością,
 2. osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz
 3. osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

W jakich celach i kiedy FENIX przetwarza dane osobowe? Jakie są to dane?

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez FENIX w przypadku:

 1. zawarcia z FENIX umowy sprzedaży na Stronie w zakładce Sklep. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. rejestracji Konta Klienta na Stronie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. subskrypcji Newslettera – w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. korzystania z Formularza Kontaktowego, w celu odpowiedzi na zapytanie. Podstawa prawna – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. złożenia reklamacji w zakresie umowy sprzedaży, w celu obsługi procesu reklamacyjnego. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną na Stronie. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku rejestracji Konta Klienta na Stronie, Klient podaje: adres e-mail;

W przypadku nabywania usług FENIX na Stronie w zakładce Sklep, Klient podaje następujące dane:

 • adres e-mail; 
 • dane adresowe: ulica wraz z numerem domu/mieszkania; kod pocztowy i miejscowość; województwo; kraj (państwo).
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 1. firmę Przedsiębiorcy;
 2. numer NIP.

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego na Stronie, Klient podaje: 

 1. Imię,
 2. adres e-mail lub
 3. numer telefonu.

Podczas korzystania ze Strony i zakładki Sklep mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

W celu marketingu produktów własnych oraz poprawy usług od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych Stronie. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w zakładce Sklep takie, jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Przekazanie danych osobowych do FENIX jest dobrowolne, w związku z korzystaniem przez Klientów z Usług Elektronicznych na Stronie oraz w zakładce Sklep.

Jak długo FENIX przetwarza moje dane osobowe?

 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez FENIX tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić FENIX i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez FENIX tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń/wynikający z przepisów prawa podatkowego.  

Jakie mam prawa?

Z zastrzeżeniami przewidzianymi w RODO, w związku z przetwarzaniem przez FENIX Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2 w związku z przetwarzaniem przez FENIX danych osobowych.

Czy FENIX przekazuje komuś moje dane osobowe?

FENIX przekazuje dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta przy prowadzeniu działalności, (np. dostawcom infrastruktury informatycznej, dostawcom usług księgowych. Dane nie są przekazywanie poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Polityka cookies

 1. Strona FENIX wykorzystuje pliki cookies.
 2. Cookies to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki cookies zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.
 3. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce – jednak ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie FENIX.
 4. W celu zapewnienia prawidłowego działania strony FENIX wykorzystuje własne pliki cookies. Ponadto strony FENIX wykorzystują funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.
 5. FENIX wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony. Zbierane informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics. Dane zebrane w ten sposób są usuwane po 26 miesiącach.
 6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do sklepu Fenix